คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Richard Randall Wickett จาก Division of Pharmaceutical Science, College of Pharmacy, University of Cincinnati Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556
         
 รายละเอียด : เพื่อพบปะเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน พร้อมทั้งให้การบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ "New Trend for Actives: Cosmeceutical DNA Protection and repair"
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370