คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากศูนย์บริหารงานวิจัยฯ ร่วมพบปะผู้แทนบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์
         
 รายละเอียด : คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากศูนย์บริหารงานวิจัยฯ ร่วมพบปะผู้แทนบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความสนใจในผลงานวิจัยของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีนักวิจัยร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยแก่ผู้แทนจากบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370