คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปี 2556 ในวันที่่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องพุทธชาด
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370