คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ ได้ให้การต้อนรับนักวิชาการจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องพิพิธภัณธ์ สวนสมุนไพร และห้องปฏิบัติการทดลองศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ ในวันที่ 4 เมษายน 2556
         
 รายละเอียด : โดยมี อ.ภญ.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล เป็นผู้รับรองและให้การบรรยาย ในโอกาสที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์นำนักวิชาการจีนเข้าศึกษาดูงานตาม โครงการ Application Acupuncture Treatment in the Canine Intervertebral Disc Hamiation ภายใต้ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2556
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370