คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก. หรือ ARDA) จัดกิจกรรม ?สวก. พบนักวิจัยคณะเภสัชฯ มช.?
         
 รายละเอียด : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก. หรือ ARDA) จัดกิจกรรม ?สวก. พบนักวิจัยคณะเภสัชฯ มช.? ในวันพุธที่ 24 เม.ย. 56 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในระดับต่อยอดขยายผลโครงการ และในระดับการนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งรับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัย
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370