คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสืบค้นโดยใช้ระบบสืบค้นสิทธิบัตร Total Patent ครั้งที่ 1
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสืบค้นโดยใช้ระบบสืบค้นสิทธิบัตร Total Patent ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370