คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ บริเวณสนามหน้าคณะฯ
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370