คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Aung Myint อดีตอธิบดีกรมการแพทย์พื้นบ้านฯ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
         
 รายละเอียด : หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Aung Myint อดีตอธิบดีกรมการแพทย์พื้นบ้านฯ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14 - 21 กรกฎาคม 2556
 ผู้ประกาศข่าว : นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370