คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 2556
         
 รายละเอียด : รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการตรวจผลงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศโดยคณะกรรมมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในเรื่อง"ครีมฟักข้าวนาโนลดริ้วรอย" (การนำเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง)เสนอผลงานโดย รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370