คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อด้านเภสัชศาสตร์ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370