คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีทำบุญเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษามหาราชินี และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370