คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370