คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370