คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
         
 รายละเอียด :
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370