คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เยี่ยมชม ดูงานด้านห้องปฏิบัติการ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งสำนักงานธุรการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
         
 รายละเอียด : ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมพู รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์เภสัชทางเภสัชศาสตร์ พร้อมทีมงานในด้านต่างๆ ให้เกียรติต้อนรับ ทีมดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชม ดูงานด้านห้องปฏิบัติการ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งสำนักงานธุรการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
แม้จะออกตัวว่าเป็นคณะเภสัชศาสตร์น้องใหม่ แต่จากการดูงานที่ได้เยี่ยมชม และได้รับการแนะนำในการดำเนินงาน ทำให้ทีมงานนอกจากจะได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังมีความประทับใจในการดำเนินงานทั้งส่วนของ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับตอบรับสูงจากประชาชน แสดงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความเชื่อมั่นต่อการผลิตของ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม เช่น น้ำตรีผลา, ยาสมุนไพรตำรับ รวมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหลากหลาย และเครื่องสำอาง ซึ่งต่อยอดมาจากงานวิจัย
นอกจากการดูงานที่คณะเภสัชฯแล้ว ทีมดูงานได้ยังรับเกียรติจาก อาจารย์วินัย กลิ่นหอม จากพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนำเยี่ยมชมและแนะนำให้ความรู้อย่างเป็นกันเอง ทำให้ทีมงานได้เรียนรู้เรื่องของเห็ดในพิพิธภัณฑ์เห็ด ซึ่งมีการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและมีศักยภาพสูงยิ่งของคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง นับเป็นแหล่งศึกษาและรวบรวมเรื่องเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาไว้ได้ครบถ้วนและระบบจัดการที่ทันสมัย
จึงขอขอบคุณ ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พร้อมทีมบริหาร ทีมบุคลากรและ ขอขอบคุณ อาจารย์วินัย กลิ่นหอม ไว้ ณ โอกาสนี้

เรื่อง/ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370