คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณพิศันสนา เพียรพจนนารถ ผู้จัดการฝ่ายบริหารและจัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ดำหัว รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370