คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะนักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
         
 รายละเอียด : คณะนักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์พาคณะนักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร สวนสมุนไพร ห้องเครื่องมือกลาง (ชั้น๕) ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือห้องสมุด หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการยาเม็ด
 ผู้ประกาศข่าว : นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370