คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ภญ.ชนิกานต์ สมิตะสิริ และภญ.สุรีพร วัฒนกีบุตร เป็นตัวแทนศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ภาคพิเศษรุ่นที่ 41 มอบตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 ตู้และพัดลมสำหรับโรงอาหารจำนวน 2 ชุด ให้กับคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370