คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รองศาสตราจารย์ นพ. อำนาจ อยู่สุข พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล FAFA Life Achievement Award เป็นคนแรก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ เมือง Sabah ประเทศสาธารณรัฐมาเลเซีย
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370