คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557
         
 รายละเอียด :
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370