คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ภาพกิจกรรมโครงการอบรมหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก
         
 รายละเอียด : การบอรมหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยบัณฑิตศึกษา ซึ่งมี รศ.ดร.จรณิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน สาขาวิชาชีวสถิติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม และท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 212
 ผู้ประกาศข่าว : นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370