คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ ๗๑๙ ปี
         
 รายละเอียด : ทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ ๗๑๙ ปีในวันพฤหัสที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ประตูสวนดอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มี อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตัวแทนท่านคณบดีเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยลัย เชียงใหม่ให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการเรื่องอาหาร ณในส่วนประตูสวนดอก
 ผู้ประกาศข่าว : นายสิทธา สภาวจิต
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370