คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ตรวจสุขภาพประจำปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : ตรวจสุขภาพประจำปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ดังนี้

1.ตรวจสุขภาพประจำปี โดย คณะเทคนิคการแพทย์

2.บูธน้ำผักผลไม้ปั่น ชาประเภทต่าง ๆ โดย ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

3.บูธโยเกิร์ต เพื่อสุขภาพ โดย หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4.การคัดกรองสุขภาพบุคลากร โดยศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน

5.กิจกรรม Happy workplace : Happy Birthday ของผู้มีวันเกิดประจำเดือน มิถุนายน ร่วมตัดเค้กอวยพรวันเกิด และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
 ผู้ประกาศข่าว : นายสิทธา สภาวจิต
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370