คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์โดยมีอ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ ๔๗ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ประกาศข่าว : นายสิทธา สภาวจิต
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370