คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
         
 รายละเอียด : พิธีหลอมเทียนพรรษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้ง บุคลากรคณะเภสัชเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งฟังการบรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์ แล้วร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายสิทธา สภาวจิต
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370