คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : อบรมป้องกันอัคคีภัยคณะเภเสัชศาสตร์
         
 รายละเอียด : อบรมการป้องกันอัคคีภัยประจำปีคณะเภเสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดการอบรมโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์พร้อมทั้งบุคลากรของคณะเภสัชเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โดยมี คุณ อนุชา เทพมงคล และทีมงานจากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้ด้านอักครีภัยและการป้องกันพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการดับเพลิง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 ผู้ประกาศข่าว : นายสิทธา สภาวจิต
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370