คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัช มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานคณะเภสัช เชียงใหม่
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยอ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดุงานด้านการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ และการบริหารจัดการด้านการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 ผู้ประกาศข่าว : นายสิทธา สภาวจิต
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370