คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิราฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559
         
 รายละเอียด :
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370