คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรม พบทีมบริหาร (ชี้แจงนโยบายและวิพากษ์แผนฯ เพื่อพัฒนาคณะ) วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องพุทธชาด
         
 รายละเอียด :
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370