คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รศ.ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี ผศ.ดร. ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ วัดฝายหิน
         
 รายละเอียด :
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370