คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : เภสัชฯ ร่วมจัดงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11
         
 รายละเอียด : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ภญ.ศิริภา ปิยะมงคล) เป็นผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV)
โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 และมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงรุก ได้แก่ Environment and Energy, Creative and Innovation และ Food and Health ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์จัดบูธในกลุ่ม F&H โดยมีผลงานวิจัยและบริการวิชาการนำเสนอ 3 บูธ
1. Nano-oryza เวชสำอางลดเลือนริ้วรอยและป้องกันผมร่วงจากข้าวไทย (Nano-oryza Cosmeceuticals for wrinkle reduction and hair loss prevention from Thai rice) โดยAssistant Professor Dr Chaiyavat Chaiyasut โดย ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
2. สมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพ โดย ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
3. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
ในส่วนการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้ผู้รับทุน 50ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้รับทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน โดยในส่วนของคณะฯ มีผู้ได้รับทุน 50ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเสนอผลงาน 1 เรื่อง คือ The extraction and immunomodulatory activity of glucan from by-process yeast waste of Saccharomyces cerevisiae for cosmetic application โดย Theeraya Krisdaphong and Surapol Natakankitkul
นอกจากนั้น ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “การนำเหมี้ยงไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการแทย์, ทางด้านความงาม, ทางด้านอาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ และทรัพยากรท้องถิ่น” โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์, ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ, อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และ อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ร่วมด้วยนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ (นศภ.วรรณิศา ชาวยอง และ นศภ.วิลาสินี โมรารัตน์) และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี น.ส.ชลิตา เสมอใจ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370