คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : โครงการ .. ปันน้ำใจต้านภัยหนาว.. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเภสัชกรอภิชัย ลิขิตมาศกุล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท วรมิตร ดรัก-เซนเตอร์ จำกัด บริษัท ที.เอส. โพลิโปรดักส์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการ ..ปันน้ำใจต้านภัยหนาว.. ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมสูง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370