คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : บรรยายพิเศษ
         
 รายละเอียด : บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ" โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ อาจารย์ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370