คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน
         
 รายละเอียด : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกลุ่มงานการพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 ท่าน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมคณะ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน ประกันคุณภาพการศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และ ประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370