คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : วางหรีด
         
 รายละเอียด :

ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนคณะ วางหรีดเคารพศพ คุณแม่สาหร่าย อุ่ยรุ่งโรจน์ มารดาของ ภก.ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์และผู้มีอุปการะคุณของคณะ ซึ่งคณะจะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ณ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370