คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี ๒๕๖๐
         
 รายละเอียด : พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี ๒๕๖๐ (ครบรอบ ๕๓ ปี)ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๐
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370