คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : มอบทุนการศึกษา
         
 รายละเอียด : ผู้แทนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ นางสาวศศิณัฏฐ์ จันทสิงห์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 มูลค่าทุน 10,000.- บาท

โดยมี เภสัชกร กานต์ สุวรรณกิติ (ศิษย์เก่า รหัส 3110004)ตำแหน่ง Sale & Marketing Manager บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้มอบ

มีนางสาวศศิณัฏฐ์ จันทสิงห์ เป็นผู้รับมอบ

และมีผู้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการมอบทุนฯ 3 ท่าน ได้แก่

1. อ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2. คุณวลัยลักษณ์ อรุโณทยานันท์ ตำแหน่ง Sale Representive บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

3. คุณวาสนา คำอารีย์ ตำแหน่ง Sale Representive บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370