คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ศิษย์เก่าเภสัช รุ่นที่ 40 รหัส 46 มอบเครื่องปรับอากาศ และบริจาคเงิน
         
 รายละเอียด : คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ศิษย์เก่าเภสัช มช.รุ่น"นนทพัทธ์" รุ่นที่ 40 รหัส 46
ครบรอบ 10 ปี ทำดีเพื่อพอ่ มอบเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง และบริจาคเงิน
รวมมูลค่า 137.541.34 บาท ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 กันยายน 2560
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370