คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุน DAAD (ทุนเรียนต่อ ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยน ฯลฯ) โดย Dr.Georg Verweyen, Director DAAD Information Center วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 212 คณะเภสัชศาสตร์ มช.
         
 รายละเอียด :
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370