คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กฐินรวมใจ เภสัช มช. วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่
         
 รายละเอียด : 10.30 น. ทุกคนที่ได้มารวมกันที่ศาลาเพื่อเตรียมประกอบพิธี หลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมแสงทองได้เมตตาเล่าให้ฟังถึงประวัติของวัดป่าธรรมแสงทอง รวมทั้งการจัดงานในปีนี้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้พระราชทานผ้าพระกฐินมาถวายให้ที่วัดด้วย (ผ้าพระกฐินชุดนี้คณบดีเป็นผู้นำถวายหลวงพ่อรักศักดิ์ในพิธีในเวลาต่อมา)

11.00 น. หลวงปู่โอภาส โอภาโส ประธานฝ่ายสงฆ์ได้มาถึงยังบริเวณพิธี พิธีสงฆ์ได้เริ่มขึ้น หลวงปู่ได้เมตตาเทศนาประมาณครึ่งชั่วโมง กล่าวโดยสรุป คืองานกฐินเป็นบุญใหญ่ เนื่องจากการทำบุญที่จำกัดด้วยกาล เป็นการสร้างบารมี คนเรามีทางเลือกจากภพชาตินี้ได้ 2 น คือ นรก หรือ นิพพาน อยู่ที่เราทำอะไรไว้ในชาตินี้

11.30 น. เริ่มพิธีถวายผ้าพระกฐิน คณบดี รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ เป็นผู้กล่าวนำคำถวายผ้าพระกฐิน ตัวแทนคณะกฐินสายต่างๆ ถวายผ้าพระกฐินแด่ หลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส เป็นอันเสร็จพิธีในเวลาประมาณ 12.00 น.

สุดท้ายนี้ หลวงพ่อรักศักดิ์ได้ฝากขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์ (ในนามของพวกเราทุกๆคนที่ได้ร่วมกันทำบุญ) ที่ได้ร่วมทำบุญกฐินในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทางวัดสามารถดำเนินการสร้างโบสถ์ในส่วนที่เหลือต่อเนื่องไปได้โดยไม่ติดขัดอย่างน้อยอีก 1 ปี ซึ่งคาดว่างานแกะสลักไม้สักทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จ

คณะฯจึงขอขอบคุณและขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้อีกครั้ง และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชาวเภสัช มช. ได้มีโอกาสในการทำบุญใหญ่ร่วมกันอย่างแท้จริง
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370