คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ประจำปี 2559 (CMU-EdPEx)
         
 รายละเอียด : รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา เป็นประธารคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา เข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370