คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : งานกฐิน มช.
         
 รายละเอียด : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดฝายหิน
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370