คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : งานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
         
 รายละเอียด : รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370