คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : งาน CMU OPEN HOUSE
         
 รายละเอียด : มช. จัดงาน CMU OPEN HOUSE ในวันที่ 9-10 พ.ย. 2560 # คณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านให้น้องๆ โดยมี รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากหลากหลายที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯ สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370