คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr.Kim Tanzer, Assistant Dean of Experiential Affairs and Associate Professor of Pharmacy Practice
         
 รายละเอียด : รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Kim Tanzer, Assistant Dean of Experiential Affairs and Associate Professor of Pharmacy Practice จาก Western New England University ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of New England และ Western New England University รวม 14 คน เพื่อรับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานทางด้านระบบสุขภาพและบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรของประเทศไทย ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370