คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและต้อนรับน้องใหม่ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ
         
 รายละเอียด :
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและต้อนรับน้องใหม่ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ณ. ห้องประชุมนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560) ในงานได้พบปะกับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. จำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองฉันท์พี่น้องที่ไม่ได้พบเจอกันมานาน

ในโอกาสนี้ คณบดีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุในปีนี้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ภก.สมจิตต์ ใจวิถี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

2. ภก.สมเกียรติ ลีมสวัสดิ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ. นครพิงค์

3. ภก.ศักดิ์ชัย สัทธานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ. เพชรบูรณ์

4. ภญ.นงเยาว์ มัทนพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370