คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การมอบทุนวิจัยการศึกษา
         
 รายละเอียด : รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ


รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ ผู้รับมอบทุนวิจัยฯ


มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มีความยินดีเรียนเชิญท่านเป็นสักขีพยาน ในการมอบทุนงานวิจัยการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากมูลนิธิฯซึ่งจะมอบแก่ รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ


ผู้รับมอบทุน "การใช้ผลการเรียนรู้ติดตามความเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงหลักสูตร"


เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท


วันพุทธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณห้องดอยสะเก็ด โรงแรม Kantary Hill Chiangmail
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370