คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
         
 รายละเอียด : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ธันวาคม 2560
ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370