คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : บริจาคเงินช่วยวิจัย
         
 รายละเอียด : รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้การต้อนรับ คูณเดือนสว่าง คุณาพันธุ์ จาก บริษัท เนเจอร์ แอนสปายด์
ในการบริจาคเงินช่วยวิจัย และการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 11 มกราคม 2561
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370