คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : Bic Cleaning Day
         
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม “แต้มสีตามที่ฝัน เพื่อรับขวัญบัณฑิตใหม่ ฉาบสีมัคคาไว้ รั้วม่วงใหม่งามยั่งยืน” เพื่อทาสีรั้วหน้าคณะเภสัชศาสตร์ให้เป็นสีม่วงมอชอสดใสดังเดิม ในการเตรียมต้อนรับบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ที่จะมาเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ในวันที่ 23 มกราคม 2560

วันนี้สภาพอากาศเป็นใจ อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าสีครึ้มตั้งแต่เช้าหลังจากมีแต่วันแดดจัดมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ตามกำหนดการกิจกรรมทาสีจะเริ่มตอนบ่ายสองโมง แต่ชาวเภสัชฯหลายคนเริ่มทาสีตั้งแต่บ่ายโมงโดยไม่ได้มีใครร้องขอ การทาสีรั้วจากฝั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงเขตรั้วคณะทันตแพทยศาสตร์แล้วเสร็จประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง ก่อนเวลาที่ได้คาดหมายไว้ ด้วยสีชนิดพิเศษที่เราใช้คือ "สีมัคคา" หรือความ "สามัคคี"

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนค่านิยมของคณะฯ ได้แก่ “สื่อสาร สามัคคี จัดการดี เป็นทีม เพื่อสังคม” ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370